• Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sk. No 22 Üsküdar / İSTANBUL
  • (0216) 532 00 42
  • [email protected]

UGED Hakkında

         Uluslararası Genç Derneği Nisan 2009 yılında kurulmuştur.

     Varoluşunu anlamlandırmak ve dünyanın gidişatına olumlu katkıda bulunmak isteyen gençler tarafından kurulmuş derneğimiz, sadece adı değil yüreği genç herkese yönelik her türlü eğitim, gelişim ve değişim şartlarını oluşturmayı amaçlayan ve bu çerçevede gelişim ve sosyal sorumluluk projeleri düzenleyen bir gönüllüler hareketidir.

        Derneğimizin İstanbul içerisinde Üsküdar, İstanbul dışında ise Adana ve Ağrı olmak üzere toplam üç adet temsilciliği bulunmaktadır.

        Ne Hedefliyoruz?

     Derneğimizin hedefi kendisi, milleti ve dünyanın hangi köşesinde olursa olsun mazlumun derdi ile dertlenmiş, yaptıkları ile değil yapacakları ile yaşayan, küresel çapta adalet ve merhametin esas olduğu bir düzenin öncüsü bir gençliğin beslendiği, geliştiği ve kendisini keşfettiği küresel bir mecra olmaktır.

 

        Ebedi Gençliğe

       Uluslararası GENÇ Derneği, merkezinde gençlerden gençlere yönelik çalışmaların yer aldığı gönüllü bir oluşum. Aslında ismi ufkunu ve misyonunu yeterince ortaya koyuyor. Ortada üç kelime var, her birisi ayırt edici bir özelliğe işaret ediyor, bu yüzden ne olduğumuzu, hangi kelimeleri seçtiğimizi anlayarak başlayalım, çünkü herkesin kelimeleri kendi kadar özgündür.

     İlk kelime uluslararasıdır. Bu, tüm dünyayı kapsayan bir hizmet ufkunu ifade ediyor. Küreselleşmenin yerele alabildiğine özgürlük verdiği yanılsamasıyla kendi tekdüzeliğini dayattığı bir ortamda, yerelin özgürlüğünü ancak küreye talip bir bakış açısı verebilir. Kendi hattını muhafaza derdine düşen bütün sathın istila tehdidi altında olduğunu unutmamalıdır. O satıh, zihinlerimiz ve gönüllerimizin de içinde olduğu bütün küredir. İşte biz tam buradayız.

      İkinci kelime gençtir. Modern zamanların fetişi haline getirilmiş bir kavram bu. Herkes genç kalmak istiyor. Sürekli bir işten diğerine seğirtmek ve hayatı öncelemek anlamında bundan daha tabii ne olabilir? Ama bunu kapitalist çarkın sadık tüketicileri olarak başarmamız mümkün değil. Bize daha sahici, ayakları yere basarken başı göğe doğru ağmış, neredeyse değdi değecek başka bir şey lazım. “Ebedi gençlik” işte bu şeydir. Ebedi gençliğe ulaştıracak her türlü yolu bulmak ve hayatının baharını yaşayanları bu yolların –ki yollar herkes kadar farklı ve çeşitlidir- yolcusu yapmak temel bir uğraştır. İşte biz tam buradayız.

      Üçüncü kelime dernektir. Bu vakıf da olabilirdi. Devlet ya da kamu erkinin dışında bir alandan söz ediyoruz. Aslında daha fazlası var: Kar amacı gütmemek ve gönüllü olmak… Devletin zaman zaman baskıcılaşan gücünden salim ve fakat selamet arayışı ile öz değerlerimize yabancılaşma tehlikesine düşmeyen bir alan…

      İşte biz tam buradayız.

     Ezcümle biz neredeyiz? Gençlerin, ebedi gençlik gibi öte hayatı da içeren bir hedefle tüm küreyi kapsayacak bir aşkınlık ve gönüllülük sergilediği her yerdeyiz. Orayı medya çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, akademik faaliyetler ve GENÇ ve Gönüllü kelimeleri ile somutlaşan bir aidiyet bilinci ile oluşturmaya çalışıyoruz. Kısacası bir seferdeyiz. Haberi hoşunuza gittiyse seyri daha çok hoşunuza gidecek bir sefer bu… Bu sözleri okuyor ve sadece zihninizde değil göğsünüzün orta yerinde de bir hareketlenme oluyorsa, bir davete muhatap olduğunuzu bilin. O davet zaten çok önceden sizi bize, bizi de size aşina kılmıştı.

      Uluslararası Genç Derneği ebedi gençliğe doğru bir seyr faaliyetidir. Buyrun, beraber olalım.