• Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sk. No 22 Üsküdar / İSTANBUL
  • (0216) 532 00 42
  • [email protected]

Genç Gönüllüler Faaliyet Rehberi

Genç Gönüllüler, kurulduğu 2006 senesinden bugüne değin geçen 12 yıl içerisinde 20 ülke ve Türkiye’nin 50’yi aşkın ilinde, yüzlerce projeyi, buluşmayı ve şöleni binlerce gönüllüsü ile organize edip, uyguladı. Başarıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerin doğal sonucunda, gerek gönüllüleri nezdinde gerekse kurumsal olarak büyük bir tecrübe edindi; bu tecrübeleri usta çırak ilişkisi içerisinde geleceğe aktardı.

Gelinen noktada Genç Gönüllüler ’in 35 ilde faaliyet gösteren büyük bir gençlik hareketi halini alması, sözü edilen aktarımın daha hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi ihtiyacını da beraberinde getirdi.

Bu sebeple Genç Gönüllüler‘in edindikleri organizasyon tecrübelerinin aktarılmasını kolaylaştıracağına inandığımız “Genç Gönüllüler Faaliyet Rehberini” istifadelerinize sunuyoruz.